Kontakt

Karina Olsson

Norderåsen 515

836 93 HÄGGENÅS

0642-21068

070-2386654

olssonkarina@hotmail.com