Mops

    Mopsvalpar planeras mars 2018


 SE    /2018 FSM

Jämtdalen's

 

 

SE23978/2012 FSM Qumpans Tiger Av Sweden

S68879/2006 FSM
CZ CH NO V-08 NORD JV-07 NORD VV-15 SE V-09 SE&NO UCH
Faunus Ginger Griffin
 
 
SE22981/2010 FSM
Strandsmedjans Meyla
 
 
     
 
   
 

     Mopsvalpar planeras april/maj 2018


 SE    /2018 FSM

Jämtdalen's

 

SE20387/2015 FSM
Jämtdalen's Xymbal

 

SE23978/2012 FSM
Qumpans Tiger Av Sweden
S68879/2006 FSM
CZ CH NO V-08 NORD JV-07 NORD VV-15 SE V-09 SE&NO UCH

Faunus Ginger Griffin
SE22981/2010 FSM
Strandsmedjans Meyla
SE38838/2010 FSM
Pugsies Rosemary Rose
S22542/2009 FSM
SE UCH
Puggens Verner
S30863/2007 FSM
DK UCH SE UCH
Pugsies New Dawn